Żywią y bronią – pszczoły

Pszczoły to zaprawdę nie tylko miód…. Najprawdopodobniej już niedługo opryski upraw niebezpiecznymi dla zdrowia chemikaliami będzie…

Dzieje pszczelnictwa w Polsce cz. 2.

Pasiecznictwo przydomowe i zmierzch bartnictwa Największy rozkwit bartnictwa w Polsce przypadł na wiek XVI i pierw­szą…

Dzieje pszczelnictwa w Polsce cz. 1.

Bartnictwo i prawo bartne W Polsce, tak jak na wszystkich terenach zajmowanych pierwotnie przez Słowian, chów…